Forside Begivenheder/Nyt Praktisk info, regler mv. Foreningen Medlem Kontakt Arkiv Links


COVID-19 restriktioner

 

27. oktober 2020

Nærværende retningslinjer for Det flydende aktivitetshus i Nordhavn følger anbefalingerne fra DIF/DGI og Københavns Kommune.
Retningslinjerne gælder fra tirsdag den 27. oktober 2020.

Der vil kun være åbent for medlemmer. Ingen gæster eller andre ikke medlemmer må benytte indendørsfaciliteterne.

Generelt

 • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger https://www.sst.dk/da/corona,
 • Tænk både på de øvrige medlemmer og på dig selv og gør dit til at undgå smittespredning.
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig den mindste smule sløj eller er usikker.
 • Bliv hjemme, hvis nogen i din husstand er syge og 7 dage efter vedkommende er blevet rask.
 • Vask eller afsprit hænder hyppigt, som minimum når du ankommer til faciliteten. Der er opsat sprit indenfor porten samt i alle lokaler (omklædning, sauna samt ved toilet/fællesrum).
 • Alle indendørsfaciliteter rengøres dagligt.
 • Hvis antalsbegrænsning i fælleslokale, bad, omklædning og sauna ikke kan holdes, når du kommer, skal du vente i behørig afstand.
 • Alle skal medvirke til at sikre, at retningslinjerne følges for at undgå smitte.
 • Det er det enkelte medlems ansvar at overholde retningslinjerne for anvendelse af faciliteten.
 • Manglende overholdelse af retningslinjerne vil medføre øjeblikkelig lukning af faciliteten.
   

Fælleslokale

 • Der må i fælleslokalet være maks. 10 personer.
 • Ved ophold i fælleslokalet, skal der være 1 meters afstand mellem personer.
 • Der skal bæres mundbind fra torsdag den 29. oktober, når man går ind i og er i fælleslokalet. Mundbind kan tages af i forbindelse med siddende mødeaktivitet eller udøvelse af yoga og lignende.
 • Der må ikke laves eller serveres nogen form for fælles mad på facilitetens område. Hver enkelt må gerne indtage egen medbragt mad.
   

Omklædning

 • I omklædningsrummene må der være maks. 7 personer ad gangen.
 • Der skal være mindst 2 meters afstand mellem omklædende/badende.
 • Den midterste af de tre brusere må ikke benyttes.

 

Sauna

 • Der må maksimalt være 6 personer over 18 år i saunaen.
 • Du må maksimalt opholde dig 15 minutter i saunaen.
 • Du skal respektere afstandsmarkeringerne i saunaen.
 • Du skal sidde på et frottehåndklæde, der dækker al hud mod træværket i saunaen.
 • Du skal registrere dit armbånd, når du går ind i saunaen.



Er der plads?

 • Lige indenfor døren til saunaen er der monteret en magnettavle, hvor du kan se hvor mange pladser der er optaget.
 • Hvis alle magneterne sidder på OPTAGET (den røde søjle), må du ikke gå ind i saunaen.
 • Er der mindst én af pladserne, der ikke er optaget, skal du flytte en magnet hen på det næste frie felt i den røde søjle, inden du går ind i saunaen.
 • Husk at flytte en magnet væk fra den røde søjle, når du forlader saunaen.
   

 

 • Kun medlemmer med hvidt armbånd har adgang.
 • Børn kan kun benytte saunaen på hverdage frem til kl. 16.30. Maks. 1 barn pr. voksen og barnet skal sidde på samme område som den voksne og tæller tilsammen som 1 person.

Sæson og åbningstider

Saunaen vil være åben/varm i tidsrummet 06 til 22 alle ugens dage indtil udgangen af april 2021.

 

Regler og anvisninger

Ordensregler for Aktivitetshuset

Indskærpelse vedr. brug af fælleslokalet

Ordensregler for brug af sauna

COVID-19 restriktioner

Forholdsregler ved mistanke om eller ved konstateret smitte

 

Der er markeret med tov, hvor du ikke må sidde i saunaen.

Markering viser her, at 4 pladser er optaget, mens 2 er ledige.

 

2150 NLM TRI Danmark 2150 Kajakklub  CopenWater Nordhavn Vinterbaderklub

  
 

 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097