Forside Foreningen Begivenheder/Nyt Medlem Kontakt/Bestyrelsen NorVin på facebook Links  


Medlem
 

Kontingent

Medlemskab med saunaadgang 2019/2020   650 kr. årligt
Medlemskab uden saunaadgang 2019/2020   175 kr. årligt
  Begge medlemskaber giver adgang til fællesrum, toilet, omklædning samt benyttelse af den sikre nedgang til vandet.
 
 
Administrationsgebyr  til blandt andet nøglearmbånd og oprettelse   300 kr.
  Administrationsgebyret er et engangsbeløb, der betales, når medlemskab opnås.  

Nye medlemmer

Opskrivning på venteliste

Opskrivning koster 200 kr. pr. person, som et engangsbeløb, der ikke refunderes.

Opskrivningsbeløb indbetales til:
Reg. nr. 9570, konto 12230230.

Derudover skal der fremsendes følgende oplysninger enten med indbetalingen eller på mail til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk

- Navn
- Adresse
- Mail
- Fødselsår
- Mobiltelefonnummer

Opskrivning sker anciennitetsmæssigt efter hvornår opskrivningsgebyr er modtaget på foreningens konto.

Der vil blive udsendt bekræftelse på at opskrivning på venteliste er sket.
Da NORVIN er ved at lægge medlemshåndtering ud til ekstern leverandør fra den 22. januar 2020, vil der være en periode på 2-5 uger, hvor der vil gå længere tid, inden bekræftelse udsendes. Hav venligst tålmodighed. Hvis betaling er foretaget, er anciennitet på ventelisten også sikret.

Spørgsmål omkring ventelistens længde etc. besvares heller ikke i overgangsperioden men vi kan pr. 22. januar oplyse at:

Der er knap 800 på venteliste hvoraf ca. halvdelen aktivt søger saunaadgang.
I løbet af februar måned vil minimum 100 ventelistemedlemmer få tilbudt saunaadgang, mens alle øvrige medlemmer på ventelisten vil få tilbudt adgang uden sauna, men med adgang til fællesrum, toilet, omklædning samt benyttelse af den sikre nedgang til vandet.

De bedste hilsner

Bestyrelsen


 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097