Forside Begivenheder/Nyt Praktisk info, regler mv. Foreningen Medlem Kontakt Arkiv Links


Ordinær generalforsamling

 

Kære medlemmer (indehavere af rødt eller hvidt armbånd)!


Indkaldelse til Generalforsamling 2022 for Nordhavn Vinterbaderklub, NorVin.

Ordinær generalforsamling afholdes
mandag den 30. maj 2020 kl. 19-21
i BigBio Nordhavn, Hamborg Plads 6, 2150 Nordhavn


Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne:

(Dagsorden ver. 2 med tilføjelse af indkomne forslag)

1. Valg af stemmetællere
 
2. Valg af dirigent
 
3. Formandens beretning (vedlagt)
 
4. Regnskabsaflæggelse (årsrapport for 2021 vedlagt)
 
5. Behandling af indkomne forslag
 
Forslag 1, fremsat af 8 af NorVins medlemmer:
 
  • NorVin iværksætter en ordning, hvor medlemmer kan sættes på pause, når medlemmet ikke benytter sit armbånd. Skulle medlemmet have lyst til at genoptage vinterbadningen, kommer de foran i ventelistekøen

ARGUMENTATION

  • Mange medlemmer med hvidt armbånd benytter sjældent deres armbånd og dermed deres adgang til sauna. Det forlyder, at medlemmerne ikke siger armbåndet fra, da det er så langvarigt at gentegne medlemskabet, hvis man senere ønsker at vinterbade.
  • Det må det være muligt at registrere det enkelte medlems brug af armbånd. På den måde kunne ventelisterne forkortes, og der vil komme flere aktive vinterbadere. Gennem vinteren har vi badet og benyttet den midlertidige sauna flere gange om ugen, og ofte har der ikke været andre end os.
    Det ville jo være synd, hvis den nyrenoverede sauna i en periode stod ubenyttet, indtil vi opnår hvidt armbånd.
Med venlig hilsen

nogen af de glade vinterbadere fra Ældre Sagen Østerbro
Birgitte Fovig, rødt armbånd, medlem nr. 5514, Leif Geertsen, rødt armbånd, medlem nr. 3552
Lene Offersen, hvidt armbånd, medlem nr. 2524, Helga Duelund, rødt armbånd, medlem nr. 5479, Monica De Las Mercedes, rødt armbånd, medlem nr. 5486, Bent Olofsson, rødt armbånd, medlem nr. 5487, Susan Kahraman, hvidt armbånd, medlem nr. 990, Arne Grove, rødt armbånd, medlem nr. 5917
 

Bestyrelsens kommentar:

Ordningen eksisterer allerede. Man kan vederlagsfrit blive flyttet på den passive venteliste og samtidig beholde sin anciennitet til sauna. Når man er interesseret i sauna igen, vil man blive tilbudt sauna når der er optag i oktober måned. Da man har beholdt sin anciennitet, vil man selvfølgelig stå højt på listen til at få tilbudt adgang.
Corona mv. har i den tid saunaen på DFA har eksisteret begrænset mulighederne samt vores medlemmers lyst til at benytte sauna. Vi har derfor ingen valide data for hvordan kapacitetstrækket på saunaen er i et normal år. Dette vil vi selvfølgelig følge i løbet af den kommende sæson 2022/2023.
 

6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for perioden 1.10.2022 til 30.09.2023 (budget 2023 er vedlagt)

Saunaadgang (hvidt armbånd):

  • kontingent 650 kr.

Adgang uden sauna (rødt armbånd):

  • kontingent 175 kr.

Oprettelsesgebyr:

  • (engangsbeløb) når adgang til faciliteter opnås 300 kr.

Ventelistegebyr:

  • (engangsbeløb) 200 kr.

7. Valg af formand

Mette Cederkvist er på valg og genopstiller. Vælges for 2 år.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 medlemmer på valg i 2022, hhv. Eva Toft og Jeppe Kerckhoffs. Begge genopstiller. Vælges for 2 år.

9. Valg af suppleanter

- Suppleant Anne Schultz-Petersen er på valg. Genopstiller. Vælges for 1 år.

- Suppleant Kenneth Høj er på valg. Genopstiller. Vælges for 1 år.

 

10. Valg af ekstern revisor

Bestyrelsen indstiller Henrik Lykke-Rasmussen som ekstern revisor. Vælges for 1 år

11. Valg af kritisk revisor

Lis Lyngbjerg er på valg. Genopstiller. Vælges for 1 år.

12. Eventuelt

Orientering om arbejdet med etablering af yderligere saunakapacitet mv.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Bilag

Indkaldelse og dagsorden  - (sendt som mail den 7. maj)

Endelig indkaldelse og dagsorden - (sendt som mail den 23. maj)

Årsberetning

Årsrapport

Budget

Fuldmagt (pdf)

Fuldmagt (docx)


Praktiske forhold

Af hensyn til det praktiske omkring generalforsamlingen, vil vi sætte pris på at du tilmelder dig generalforsamlingen på forhånd. Tilmelding kan ske via medlemssystemet (fra mandag den 9. maj) under punktet: medlemsoplysninger – her vælges sæsonhold nederst på siden og endelig Generalforsamling. Alternativt via mail til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk.

 

Log ind på medlemssystemet for tilmelding

 

 

Deadline for tilmelding til generalforsamlingen vil være søndag den 29. maj 2022.

For at undgå kødannelse ved opstart af generalforsamlingen, vil registrering af adgang til generalforsamlingen ske i Det Flydende Aktivitetshus på dagen i tidsrummet mellem kl. 17:30-18:30. Registreringen vil ske på basis af dit armbånd, hvorfor dette skal medbringes til generalforsamlingen.

Hvis du er forhindret i at deltage, og vil have mulighed for at afgive din stemme, kan det ske ved hjælp af fuldmagt. Fuldmagt kan sendes til bestyrelsen på: admin@nordhavnvinterbaderklub.dk eller gives til et medlem af NorVin, der deltager i GF.
 

Vi ses

Mette Cederkvist, Formand
Tim Ole Simonsen, Næstformand
Ole Sørensen, Kasserer
Jeppe Kerckhoffs, Kommunikationsansvarlig
Eva Thoft, Aktivitetsansvarlig
 


 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097