Forside Begivenheder/Nyt Praktisk info, regler mv. Foreningen Medlem Kontakt Arkiv Links


Ordinær generalforsamling

 

Kære medlemmer (indehavere af rødt eller hvidt armbånd)!


Indkaldelse til Generalforsamling 2020 for Nordhavn Vinterbaderklub, NorVin.

Ordinær generalforsamling afholdes
tirsdag den 10. august 2020 kl. 19-21
i BIGBIO Nordhavn, Hamborg Plads 6, 2150 Nordhavn


Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne:

(Dagsorden ver. 3 med tilføjelse af indkomne forslag)

1. Valg af stemmetællere
 
2. Valg af dirigent
 
3. Formandens beretning (vedlagt)
 
4. Regnskabsaflæggelse (regnskab 2020 vedlagt)
 
5. Behandling af indkomne forslag
 
Deadline for fremsendelse af forslag til bestyrelsen er tirsdag den 27. juli 2021.

Indkomne forslag behandles samlet af bestyrelsen umiddelbart efter deadline og fremsendes senest tirsdag den 3. august 2021.
 
  Forslag 1) Vedtægtsændringer

Bestyrelsen indstiller at Generalforsamlingen godkender følgende ændringer til de gældende vedtægter:

 • Dagsordenen til den ordinære Generalforsamling tilføjes følgende nye underpunkter: ”Suppleant”, ”Ekstern revisor” samt ”Kritisk revisor”
 • Ny paragraf 5 som giver mulighed for afholdelse af generalforsamling digitalt.
 • Bestyrelsen indstiller endvidere at vedtægterne får gyldighed i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen, således at det på nærværende generalforsamling bliver muligt at vælge suppleant, ekstern revisor samt kritisk revisor.

 

  Forslag 2) NorVin melder sig ind som forening i Rent Øresund for 1. kr. pr. medlem:

Motivation
Flere gange måtte vi gå forgæves i år. Først og fremmest på grund af COVID, men også fordi der udledes spildevand i havnen tæt på vores sauna.

Jeg er stifter af Rent Øresund og glad medlem af NorVin.

Rent Øresund samler alle stemmer der vil stoppe forurening med spildevand.

Jonatan Møller Sousa


Bestyrelsen behandler forslaget på bestyrelsesmødet i morgen, onsdag 4. august, og præsenterer bestyrelsens indstilling på generalforsamling.
 
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for perioden 1.10.2021 til 30.09.2021 (budget 2022 vedlagt)

Sauna adgang (hvidt armbånd):

 • kontingent nuværende medlemmer pr. år. 325kr. (stigning fra 200 kr/nedsættelse fra 400 kr.)

 • kontingent nye medlemmer/oprykket fra venteliste 400 kr. (uændret)

Adgang uden sauna (rødt armbånd):

 • kontingent nuværende medlemmer pr. år. 175 kr. (stigning fra 100 kr.)

 • kontingent nye medlemmer 175 kr. (uændret)

Oprettelsesgebyr:

 • (engangsbeløb) når adgang til faciliteter opnås 300 kr. (uændret)

Ventelistegebyr:

 • (engangsbeløb) 200 kr. (uændret)
   

7. Valg af formand

Mette Cederkvist er ikke på valg i 2021

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 medlemmer på valg i 2021, hhv. Tim Ole Simonsen og Ole Sørensen.
Begge genopstiller

9. Valg af suppleant (under forudsætning af at bestyrelsens foreslåede vedtægtsændring er blevet godkendt):

Bestyrelsen indstiller Anne Schultz-Petersen som suppleant. Vælges for 1 år.

10. Valg af ekstern revisor (under forudsætning af at bestyrelsens forslåede vedtægtsændring er blevet godkendt)

Bestyrelsen indstiller Henrik Lykke-Rasmussen som ekstern revisor. Vælges for 1 år

11. Valg af kritisk revisor

Kenneth Høj genopstiller

12. Eventuelt

Orientering om arbejdet med udvidelse af saunakapacitet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Bilag

Indkaldelse og dagsorden ver. 3 - (endelig version sendt som mail den 3. august endelig version)

Indkaldelse og dagsorden ver. 2 - (sendt som mail den 20. juli)

Indkaldelse og dagsorden ver. 2 - (udsendt sammen med Nyhedsbrev nr. 4 den 3. juli)

Årsberetning

Regnskab

Budget

Forslag til vedtægtsændringer

Fuldmagt (pdf)

Fuldmagt (docx)


Praktiske forhold

Af hensyn til Covid-19, og det praktiske omkring generalforsamlingen, er tilmelding påkrævet.
Tilmelding sker via medlemssystemet under punktet: medlemsoplysninger – her vælges sæsonhold nederst på siden og endelig Generalforsamling.

 

Log ind på medlemssystemet for tilmelding

 

 

Deadline for tilmelding til generalforsamlingen vil være søndag den 8. august 2021.

For at undgå kødannelse ved opstart af generalforsamlingen, vil registrering af adgang til generalforsamlingen ske i Det Flydende Aktivitetshus på dagen i tidsrummet mellem kl. 17:30-18:30. Registreringen vil ske på basis af dit armbånd, hvorfor dette skal medbringes til generalforsamlingen.

Hvis du er forhindret i at deltage, og vil have mulighed for at afgive din stemme, kan det ske ved hjælp af fuldmagt. Fuldmagt kan sendes til bestyrelsen på: admin@nordhavnvinterbaderklub.dk eller gives til et medlem af NorVin, der deltager i GF.
 

Vi ses

Mette Cederkvist, Formand
Tim Ole Simonsen, Næstformand
Ole Sørensen, Kasserer
Jeppe Kerckhoffs, Kommunikationsansvarlig
Eva Thoft, Aktivitetsansvarlig
 


 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097