Forside Foreningen Begivenheder/Nyt Medlem Kontakt/Bestyrelsen NorVin på facebook Links  


Ekstraordinær generalforsamling

 

Kære Medlem af NorVin.

Nordhavn Vinterbaderklub indkalder hermed til:
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. september 2019 klokken 20-21.

Generalforsamlingen afholdes i

Roforeningen KVIK,
Strandvænget 53
2100 København Ø

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
 
2.   Valg af stemmetæller
 
3.   Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2019/2020 nu med forventet adgang til Det Flydende Aktivitetshus. Forslag til kontingent fremsendes senest onsdag den 28. august 2019

Kontingentforslaget er baseret på vores bedste viden omkring den fremtidige drift samt hvordan økonomi og kontingent ser ud i sammenlignelige klubber. Derudover kan vi forhåbentlig konsolidere os lidt til fremtiden.

Forslag til kontingent sæson 2019/20:

  • Kontingent: 650 kr. om året
  • Administrationsbidrag ved indmeldelse/opstart af aktivitetshus (nøgle mm): 300 kr. Engangsbeløb
  • Ventelistegebyr: 200 kr. Engangsbeløb

Forlaget betyder at alle nuværende medlemmer (lidt over 2.000) vil blive opkrævet 950 kr. (650 kr. + 300 kr.) til oktober. Der vil også være mulighed for at vælge at blive overført til venteliste og beholde sin opskrivningsanciennitet ("hvis man vil hvile lidt").
 

4.   Eventuelt, herunder seneste nyt omkring Det Flydende Aktivitetshus
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Praktisk info omkring den ekstraordinære generalforsamling

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have en indikation af hvor mange, som vil deltage. Tilmelding foretrækkes via facebook begivenhed. Hvis du ikke er bruger af facebook, kan tilmelding ske ved mail til formand@nordhavnvinterbaderklub.dk.
Fuldmagt kan benyttes - se vedlagte formular herunder. Alternativt kan der sendes mail med samme oplysninger til formand@nordhavnvinterbaderklub.dk.

Download fuldmagt PDF-format

Download fuldmagt Word-format

Generel opdatering omkring Det Flydende Foreningshus:

Til orientering er brugsaftalen mellem Københavns Kommune og Nordhavn IF endnu ikke indgået/underskrevet. Som konsekvens heraf udestår aftalerne foreningerne imellem også, hvorfor adgang til de lukkede områder (sauna, omklædning, toilet og fælleslokale) ikke er endelig på plads. Det samme gælder nøglesystem etc.. Så snart vi ved mere, vil det blive meldt ud - men vi behøver september måned for at få brikkerne til at falde på plads.

Alle udendørsområder er til fri benyttelse, så allerede nu kan man starte forberedelse til det kolde gys om nogle måneder.

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097