Forside Begivenheder/Nyt Praktisk info, regler mv. Foreningen Medlem Kontakt Arkiv Links


Begivenheder/Nyt
 

 

Kalender

Se kalender over de næste aktiviteter her...
 


Nyhedsbrev nr. 7

20. oktober 2021

Det seneste nyhedsbrev kan ses under Foreningen

I Nyhedsbrev kan du bl.a. læse om, at renoveringen af Aktivitetshuset, nu er startet og at der forventes at blive opstillet mobile saunaer i begyndelsen november.
 


Kontingentopkrævning

12. september 2021

Kontingent for den kommende sæson (1 oktober 2021 til 30.september 2022) blev godkendt på NorVins generalforsamling den 10. august 2021.
Følgende beløb opkræves ultimo september:

 • saunaadgang/hvide armbånd 325 kr.
 • adgang uden sauna/røde armbånd 175 kr.

Opkrævning sker automatisk via det betalingskort, som er tilknyttet medlemskabet. Hvis betalingskort mangler eller ikke er gyldigt vil der blive udsendt en besked om dette omkring den 1. oktober 2021.
Hvis du ikke længere ønsker medlemskab, skal udmeldelse foretages senest med udgangen af august måned 2021. Besked gives til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk
 
 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 for Nordhavn Vinterbaderklub, NorVin.

04. august 2021

Ordinær generalforsamling afholdes
tirsdag den 10. august 2020 kl. 19-21
i BIGBIO Nordhavn, Hamborg Plads 6, 2150 Nordhavn

Se dagsorden og bilag for generalforsamlingen her...

 


Nyhedsbrev nr. 4/2021

03. juli 2021

Nyeste nyhedsbrev kan ses under Foreningen
 

 

Update vedrørende brug af/ophold på platformen ved det aktivitetshuset

14. juni 2021

Alle medlemmer er velkomne til at bruge vores arealer, men vi vil gerne minde jer om at hjælpes ad i fælleskab med at gøre plads til alle ved at følge de fortsat gældende retningslinjer:

 • Det er fortsat ikke tilladt at opholde sig længerevarende på platformen, hvilket gælder både bænke, udendørs arealer, gangområde, mv.
 • Vi ønsker et flow af mennesker ift. Covid-19, så alle kan få deres daglige badetur og et enkelt solstrejf, men det er fortsat ikke tilladt at solbade, medbringe mad/kaffe eller bruge udendørsarealerne til træning, yoga, mv. på udendørs arealerne.
 • Ophold dig kun kortvarigt på platformen: Tag en dukkert, tør i solen, og giv derefter plads til den næste.
 • Ønskes et lokale til yoga/anden foreningsaktivitet, kan lokalet bookes af jeres forening og deres bestyrelse/instruktører.
  Solbadning, spisning, kaffedrikning, yoga mv. kan udføres på Sandkaj eller andre områder i Nordhavn

Dette er ligeledes skrevet på døren ind til Det Flydende Aktivitetshus.
Rigtig god uge til alle jer badeglade gæster
 

Længerevarende ophold er ikke tilladt.


Nyt vedrørende renovering af det flydende aktivitetshus

02. juni 2021

Kære alle foreninger i Nordhavn IF.
I dag er vi fra Københavns Kommune blevet orienteret om, at der fortsat arbejdes på den fulde plan for udførsel af udbedringer af Det Flydende Aktivitetshus, hvilket vi løbende opdateres om. Denne udbedring vil også omfatte vinterisolering af omklædning jf. seneste undersøgelser af kommunen.
På nuværende tidspunkt er der indkøbt materialer til selve skadedyrssikringen, hvilket forventes igangsættes hurtigst muligt. Der er fortsat ikke fastlagt dato, og vi vil orientere jer alle, så snart der vides mere - men en formodning er, at det kan ske allerede inden sommerferien.
Når det igangsættes - og det vil formentligt ske med kort varsel - vil hele platformen blive lukket af.
I hører fra mig / bestyrelsen i Nordhavn IF, så snart der er fastsat dato for lukning af Det Flydende Aktivitetshus.

Med Venlig Hilsen,
Lotte
Nordhavn IF
 


Tekniske udfordringer betyder fortsat nedlukning af faciliteter

21. april 2021

Mens samfundet stille og roligt åbner og idrætten igen kan komme igang med aktiviteter, så er vi fortsat udfordret i NorVin.

Dels rammer vi sæsonafslutningen og da vi benytter faciliteter som ejes af Københavns Kommune og netop nu er ramt af en række fejl og nedbrud, så har vi ikke mulighed for at åbne. Vores platform skal gennemgå en omfattende renovering, og derfor er der pt. ikke udsigt til, at vi kan åbne.

Vi sender løbende information ud i vores nyhedsbreve, som vi anbefaler medlemmerne at informere sig i.

Technical challenges mean continued closure of facilities

While society is quietly opening up and sports can once again get started with activities, we are still challenged in NorVin.

In part, we are in the end of the season and since we use facilities owned by the City of Copenhagen and right now are affected by a number of errors and crashes, we do not have the opportunity to open. Our platform must undergo an extensive renovation and therefore there is currently no prospect that we can open.

We regularly send out information in our newsletters, which we recommend members to inform themselves about.

 


Nyhedsbrev nr. 3/2021

06. april 2021

Nyeste nyhedsbrev kan ses under Foreningen
 

 

Nye COVID19-restriktioner og hjælp til smitteopsporing

10. januar 2021

Kære medlemmer,

Som I ved, er der indført nye COVID19-restriktioner, der desværre får stor indvirkning på vores aktiviteter.
Alle indendørs faciliteter er fortsat lukket og låst for at undgå smittespredning.
Det betyder at sauna, omklædning, toiletter og fælleshus ikke kan benyttes.
Det vil fortsat være muligt at benytte platformen udendørs til badning og svømning.

Husk at overholde forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer samt afstand på min. 2 meter.

Vores faciliteter vil foreløbig være lukket til og med søndag den 7. februar 2021.

Det er vigtigt for NorVin at bidrage til smitteopsporing.
Hvis du bliver bekræftet smittet med Covid19, beder vi dig derfor kontakte os og fortælle, hvornår du har været på anlægget. Herefter udsender vi besked til alle medlemmer, så de kan træffe passende forholdsregler, hvis de har været på anlægget i det oplyste tidsrum. Denne fremgangsmåde sikrer, at vi bidrager aktivt til smitteopsporing, mens vi sikrer fuld anonymitet.


God vinterbadning
Bestyrelse

 

 


Opsang fra Nordhavn IF vedrørende brug af fælleslokalet

27. november 2020

Nordhavn IF har udsendt en "lille opsang" til ALLE foreningernes medlemmer.

En del medlemmer har fortalt, at de af andre medlemmer er blevet smidt ud af Aktivitetshuset under påskud om at huset var booket. Det var efterfølgende ikke tilfældet og det er naturligvis helt uhørt, at man smider medlemmer ud, når huset ikke er booket korrekt.

 • INGEN udover administratorer fra de enkelte foreninger kan booke huset i kalenderen.
 • Det indskærpes samtidig, at huset IKKE må benyttes til private arrangementer ELLER/OG møder af enhver privat art.
 • Arrangementer m.v. SKAL bookes gennem en administrator, der således "står inde" for det medlem der bruger huset.
 • ALLE medlemmer med adgang til huset via deres armbånd, kan bruge huset til at f.eks. arbejde, slappe af med en kop kaffe mv. - der skal være plads til alle.
 • HVIS huset er booket til en foreningsaktivitet, må alle andre naturligvis forlade huset og finde et andet tidspunkt til ophold.

Der er dog så meget "fri" tid i huset, at alle uden problemer kan bruge huset.

Læs nærmere om alle regler her...

 

 


Teltsauna-events på Göteborg Plads starter på søndag den 18. oktober 2020
kl. 9.00 til 13.00.

Alle teltsauna-events er foreløbig aflyst til og med 28. februar på grund af forsamlingsforbuddet.

25. november 2020

Vi er ved at planlægge en række Saunatelt-events og begynder med første event søndag den 18. oktober.

 • Der vil være timeslots på 30 + 10 minutter.
 • Begrænset antal pladser
 • Kom ned og book tid fra klokken 07.00.

Læs nærmere her...

 


Nye retningslinjer vedr. COVID-19 og aflysning af saunateltevents de næste 4 weekender

27. oktober 2020

COVID-19 retningslinjer for brug af Det Flydende Aktivitetshus inklusiv sauna er i dag blevet ændret.

Primære ændringer er:

 • maks. 10 personer i fælleslokalet
 • brug af mundbind i fælleslokalet fra torsdag d. 29.oktober
 • maks. saunatid 15 min.
 • 1 barn ifølge én voksne er velkommen på hverdage indtil kl. 16.30. Barnet skal sidde på samme område som den voksne og tilsammen tæller barn+voksen som 1 person af de maks. 6 personer over 18 år der må være i saunaen på et givent tidspunkt

Se alle retningslinjer her...

Endelig har bestyrelsen besluttet at annullere de planlagte saunateltevents på Gøteborg Plads de næste 4 weekender. Det sker på grund af stramningerne omkring, hvor mange vi må forsamles og det stigende antal smittede generelt.

 

Retningslinjer vedrørende COVID-19


Saunaen åbner for vinteren torsdag den 1. oktober 2020 kl. 06.00

30. september 2020

I morgen torsdag den 1. oktober åbner saunaen for vinteren, men der er pga. Covid-19 en del regler og restriktioner, der skal følges.

Læs nærmere om regler og restriktioner som følge af Covid-19 her...

Forholdsregler ved mistanke om eller ved konstateret smitte

 


Nyt medlemssystem

11. juni 2020

Implementering af nyt medlemssystem foregår i disse dage.

Læs nærmere om nyt medlemssystem her...

 

 


 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097