Forside Begivenheder/Nyt Praktisk info, regler mv. Foreningen Medlem Kontakt Arkiv Links


Ordinær generalforsamling

 

Kære medlemmer (indehaver af rødt eller hvidt armbånd)!


Indkaldelse til Generalforsamling 2020 for Nordhavn Vinterbaderklub, NorVin.

Ordinær generalforsamling afholdes
mandag den 28. september 2020 kl. 19-21
i BIGBIO Nordhavn, Hamborg Plads 6, 2150 Nordhavn


Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne:

(Dagsorden ver. 2 med tilføjelse af indkomne forslag)

1. Valg af stemmetællere
 
2. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Peder Nedergaard, Formand Nordhavn IF
 
3. Formandens beretning (vedlagt)
 
4. Regnskabsaflæggelse (regnskab 2019 vedlagt)
 
5. Behandling af indkomne forslag
 
Forslag 1 fra Karin Anna Petersen, medlem 625:
Kan der oprettes endnu en trappe med platform - der står familier med små børn og bader på trappe og platform så det er vanskeligt at komme ned og op ad vandet især i sommertiden
Og ekstra bænke at sidde og nyde solen på udenfor på platformene

Bestyrelsens kommentarer:
Vil meget gerne støtte forslag omkring ekstra platform. En sådan etablering skal godkendes af Nordhavn IF og Københavns Kommune, da Det Flydende Aktivitetshus ejes af Københavns Kommune. Tilbud på etablering skal indhentes.
Mht. ekstra bænke er arkitekterne som har tegnet huset kontaktet for at få leverandør og et prisoverslag på ekstra bænke. Skal godkendes i Nordhavn IF regi/foreningerne som bruger Det flydende aktivitetshus.
 

  Forslag 2 fra Nicolas Bohsen, medlem 2427:
Indkøb af vandtermometer (model fra jagt og forsthuset forslået)

Bestyrelsens kommentarer:
Nordhavn IF vil indkøbe vandtermometre. Elektronisk løsning undersøges pt. Indkøb af manuelt termometer vil ske ASAP.
 

6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for perioden 1.10.2020 til 30.09.2021 (budget 2021 vedlagt)

Sauna adgang (hvidt armbånd):
- kontingent nuværende medlemmer pr. år. 200 kr. (nedsat fra 650 kr.)
- kontingent nye medlemmer/oprykket fra venteliste 400 kr. (nedsat fra 650 kr.)

Adgang uden sauna (rødt armbånd):
- kontingent nuværende medlemmer pr. år. 100 kr. (nedsat fra 175 kr.)
- kontingent nye medlemmer 175 kr. (uændret)

- Oprettelsesgebyr: (engangsbeløb) når adgang til faciliteter opnås 300 kr. (uændret)
- Ventelistegebyr: (engangsbeløb) 200 kr. (uændret)
 

7. Valg af formand

- Mette Cederkvist er på valg og genopstiller
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

2 medlemmer på valg i 2020, hhv. Eva Thoft og Jeppe Kerckhoffs, Begge genopstiller.

Martin Ringgaard, næstformand ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår Tim Ole Simonsen,
Nordhavn som nyt medlem af bestyrelsen.
 

9. Valg af revisorer

Kenneth Høj genopstiller
 

10. Eventuelt
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Bilag

Endelig dagsorden med tilføjelse af indkomne forslag

Dagsorden ver. 1

Årsberetning

Regnskab

Budget

Fuldmagt (pdf)

Fuldmagt (docx)


Praktiske forhold

Af hensyn til Covid-19, og det praktiske omkring generalforsamlingen, er tilmelding påkrævet. Der
fremsendes tilmeldingsmulighed via medlemssystemet senest mandag d. 14.9.2020. Deadline for
tilmelding til generalforsamlingen vil være onsdag d. 23.september 2020. Denne begrænsning for at væresikker på, at vi kan efterleve retningslinjer for Covid-19.

For at undgå kødannelse ved opstart af generalforsamlingen, vil registrering af adgang til
generalforsamlingen ske i Det Flydende Aktivitetshus på dagen i tidsrummet mellem kl. 18-18:30.
Registreringen vil ske på basis af dit armbånd, hvorfor dette skal medbringes til
generalforsamlingen.

Hvis du er forhindret i at deltage, og vil have mulighed for at afgive din stemme, kan det ske ved
hjælp af fuldmagt, se vedlagte. Fuldmagt kan sendes til bestyrelsen på:
admin@nordhavnvinterbaderklub.dk eller gives til et medlem af NorVin der deltager i GF.

 

Vi ses
Mette Cederkvist, Formand
Martin Ringgaard, Næstformand
Eva Thoft, Kasserer
Jeppe Kerckhoffs, Kommunikationsansvarlig
Ole Sørensen, Aktivitetsansvarlig
 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097